Výměnná stáž ve Wałbrzychu
Výměnná stáž ve Wałbrzychu

Ve dnech 10.-13. 09. 2018 se ve Wałbrzychu konala další výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“.

Do Zdravotnické záchranné služby Wałbrzych přijeli 2 zdravotničtí záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

V průběhu stáže se zdravotničtí záchranáři z Čech seznámili se systémem zdravotnického záchranářství na území Dolnoslezského vojvodství a zároveň také s právními základy poskytování těchto služeb na území Polska.

Představen zůstal také rozsah kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů zdravotnických záchranných služeb a zároveň standard vybavení záchranných vozidel.

Účastníci stáže se seznámili se způsobem řešení jednotlivých záchranářských úkolů Zdravotnické záchranné služby a účastnili se jejich výjezdů.


Zdjęcia


Zprávy