Léčebné zařízení „Zespół Opieki Zdrowotnej“ v Kladsku
 Léčebné zařízení „Zespół Opieki Zdrowotnej“ v Kladsku

Léčebné zařízení „Zespół Opieki Zdrowotnej“ v Kladsku

„Zespół Opieki Zdrowotnej“ v Kladsku je zdravotnické zařízení, které poskytuje služby pro občany Kladského okresu. V oblasti specializovaných služeb poskytuje služby pro sousední okresy a jiné pacienty, včetně cizinců.

V současné době díky kreativitě vedení a zodpovědnému, angažovanému a o dobro pacientů pečujícímu personálu je toto zařízení největším zaměstnavatelem v Kladském okrese a jedním z největších v regionu. 

Nyní zaměstnáváme 885 pracovníků, z toho: 54 lékařů, dalších 40 osob s vysokoškolským vzděláním, 335 osob středního zdravotnického personálu, 82 osob jiného středního zdravotnického personálu, 73 administrativních pracovníků, 84 provozních zaměstnanců, 4 osoby pro dopravu, 78 záchranářů a řidičů. Ženy činí 73,9% všech zaměstnanců. 

Vedení:

Ředitelka – Jadwiga Radziejewska
náměstek pro zdravotnické záležitosti – Janusz Majdowski
náměstek pro administrativu – Jacek Marcelewicz

Dobro pacienta nejvyšším právem.

Jsme si vědomi, že sloužíme místním obyvatelům a snažíme se co nejlépe vykonávat naše úkoly. Činnosti našeho týmu jsou založeny na vzájemné úctě a podpoře. Každý člověk vyvíjí snahy a úsilí, aby řádně vykonával své povinnosti se vstřícností k jiným. Není to jednoduchý obor, pracujeme od rána do večera, řada z nás s velkou oddaností. Dobrou atmosféru v kolektivu potvrzuje malá rotace personálu. Zůstávají s námi a jsou pořád těmi, kdo se nebojí intenzivní a zodpovědné práce. Naše snahy týkající se jak vykonávání co největšího množství služeb, tak přístupnosti a otevřenosti, jsou pro nás někdy náročné, ale takové máme poslání, a tak chápeme toto veřejné zařízení. Svým zaměstnancům se snažíme vytvořit nejlepší možné dobré podmínky pro práci a rozvoj. Věříme, že právě oni jsou hlavním pilířem našich úspěchů. Díky obětavosti personálu se nám podařilo zlepšit vzhled našich budov, a to díky zateplení. Nové zdravotnické přístroje pořízené na nemocniční oddělení, operační blok a do diagnostického centra zkracují dobu pobytu na odděleních a přispívají k rychlejší diagnostice. Zastaralé vybavení bylo nahrazeno novým, modernějším. Díky snahám vedení již řadu let dostáváme zdravotnickou techniku od Nadace Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

výjezdové týmy:

  • Kłodzko
  • Nowa Ruda
  • Bystrzyca Kłodzka
  • Lądek-Zdrój
  • Kudowa Zdrój
  • Duszniki Zdrój
     

Kontaktní osoba:

Bogusława Kostrzewska

+48 601 746 752

Kostrzewska.boguslawa@zoz.klodzko.pl