Zdravotnická záchranná služba v Jelení Hoře
Zdravotnická záchranná služba v Jelení Hoře

Zdravotnická záchranná služba v Jelení Hoře

Zdravotnická záchranná služba v Jelení Hoře je léčebné zařízení provozované formou samostatného veřejného zdravotnického zařízení se sídlem v Jelení Hoře.

Byla zřízena v roce 1949, kdy Hlavní správní rada Polského červeného kříže rozhodla o zřízení zdravotnického zařízení s názvem Stanice zdravotnické záchranné služby v Jelení Hoře (Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze) se sídlem Al. Wojska Polskiego 21. V dalších letech docházelo ke změnám souvisejícím jak se změnami sídla, tak i zánikem samostatnosti, kdy byla ZZS začleněna do struktury nemocnice. V roce 1984 po vydání nařízení Jelenohorského vojvody č. 57/84 z prosince 1983 vznikla Vojvodská stanice zdravotnické záchranné služby, na jejímž základě následně vznikla současná Zdravotnická záchranná služba v Jelení Hoře se sídlem ul. Cieplicka 126A. ZZS působí na území 4 okresů: Jelenohorského, Kamennohorského, Lubanského a Lvoveckého. 

Toto území zabezpečuje 13 výjezdových posádek – 5 specializovaných (s lékařem) a 8 základních (bez lékaře).

Hlavním cílem zdravotnické záchranné služby je:

 1. Zajištění pomoci každému, kdo je ve stavu náhlého ohrožení zdraví.
 2. Poskytování zdravotní péče s cílem zachování, záchrany, vrácení nebo zlepšení zdraví a další zdravotnické úkony vyplývající z léčebného procesu nebo zvláštních předpisů o pravidlech jejich provádění.
 3. Propagace zdraví  

K úkolům patří:

 1. Provádění zdravotnických záchranných úkolů, uvedených v zákoně o státní zdravotnické záchranné službě.
 2. Organizace a poskytování neodkladné zdravotní péče v případě živelných pohrom a katastrof.
 3. Provádění zdravotnických záchranných činností společně s dalšími složkami spolupracujícími se systémem státní zdravotnické záchranné služby.
 4. Poskytování zdravotnické péče na objednávku zdravotnických zařízení a dalších subjektů, včetně zdravotnického zabezpečení hromadných akcí.
 5. Organizace zajištění bezdrátového spojení v oblasti zdravotnické záchranné služby, propojeného s národním systémem při využívání záchranných kanálů v pásmech frekvencí určených pro resort zdravotnictví a kompatibilního se záchrannými složkami jiných resortů.
 6. Zajišťování automobilové zdravotnické přepravy.
 7. Organizace školení v oblasti poskytování předlékařské péče.
 8. Realizace úkolů pověřených příslušným orgánem souvisejících s civilní obranou, obrannými otázkami a ochranou obyvatel.
 9. Propagace zdraví
 10. Podíl na přípravě osob k provádění zdravotnické profese a na přípravě osob vykonávajících zdravotnické profese dle pravidel stanovených ve zvláštních předpisech upravujících vzdělávání těchto osob.
   

Kontaktní osoba:

999.jgora.pl