Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem. ZZS LK působí v bývalých okresech Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily.

ZZS LK poskytuje přednemocniční neodkladnou péči aktuálně 30 výjezdovými skupinami a 1 vrtulníkem letecké záchranné služby. Po celém území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 14 výjezdových základen. Výjezdové skupiny jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky vykonávajícími činnosti zdravotnické záchranné služby. Výjezdová skupina má nejméně 2 členy. Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichž členem je lékař a výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání. Výjezdové skupiny mohou vykonávat činnost též v rámci setkávacího systému (tzv. Rendez-Vous systém), kdy se na místě události setkávají výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci.

Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti:

  • nepřetržitý příjem a vyhodnocování tísňových výzev na lince 155 a od ostatních operačních středisek integrovaného záchranného systému,
  • poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) osobám na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události“) a během jejich přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,
  • přepravu pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli akutní lůžkové péče,
  • třídění osob postižených na zdraví při mimořádných událostech nebo krizových situacích,
  • poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události,
  • přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak,
  • přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li jinak,
  • třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací.

Poskytování veškerých zdravotních služeb ZZS LK je řízeno operátory ze zdravotnického operačního střediska (ZOS).

Dalšími činnostmi ZZS LK je realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro zdravotníky, školení první pomoci pro laickou veřejnost a zajištění zdravotnických asistencí při pořádání veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí.

ZZS  společně s PČR a HZS patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému (IZS).

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

Veronika Jirková

+420 485 218 540

veronika.jirkova@zzslk.cz