SP ZOZ Pomoc Doraźna v Ząbkowicích Śl.
SP ZOZ Pomoc Doraźna v Ząbkowicích Śl.

SP ZOZ Pomoc Doraźna v Ząbkowicích Śl.

Zdravotnické středisko SP ZOZ Pomoc Doraźna vzniklo 1. 10. 2003 jako samostatné zařízení vyčleněné ze struktury zdravotnického střediska PSP ZOZ.

Vybavení a prostory byly nedostačující, nekompletní a vyžadovaly obnovu od základů. Administrativní část, středisko příjmu hlášení a vozový park byly vytvořené od základů, stejně jako zdravotnické vybavení, zdravotnické přístroje a informační a elektronická technika. Vybavení prostor, jako jsou psací stoly, skříně, regály, vybavení místností výjezdových posádek a sociálního zázemí, bylo také pořízené z vlastních zdrojů

 Zvlášť je třeba zdůraznit:

  • nákup 2 sanitek z prostředků Okresního úřadu s podílem SP ZOZ Pomoc Doraźna, 
  • nákup 3 sanitek včetně vybavení z evropských prostředků, kdy příjemcem byl Okresní úřad,
  • nákup vybavení do sanitek, tj. pulsní oxymetr, elektrické odsávací přístroje, kardiologická křesla, nosítka, záchranářské brašny, reanimační brašny apod.,
  • nákup moderního jednorázového vybavení nahrazujícího opotřebované vybavení pro více použití, tj. endotracheální rourky, laryngoskopy, biluminální rourky, sady pro intraoseální přístup atd.,
  • nákup softwarů a počítačové techniky na každé pracoviště, kde je toto vybavení nutné (dispečink 2 sady, sekretariát, účtárna, personální a mzdové oddělení, ředitel atd.),
  • nákup oblečení pro členy výjezdových týmů (letní a celoroční komplety, obuv atd.) v souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví (několinásobná výměna dle tabulky),
  • nákup modemů k dálkovému přenosu a nahrávání rozhovorů a zjišťování pozice výjezdových týmů.

Organizace ZZS na území Ząbkowického okresu – posádky

Výjezdové týmy ve strukturách zařízení: 

  • 1 specializovaná posádka (s lékařem) „ZRTM S“, jejímiž členy jsou minimálně tři osoby oprávněné vykonávat zdravotnické záchranářské úkony, včetně lékaře systému a zdravotní sestry systému nebo zdravotnického záchranáře, základna v Ząbkowicích Śl.
  • 2 základní posádky (bez lékaře) „ZRTM P“, jejímiž členy jsou minimálně dvě osoby oprávněné vykonávat zdravotnické záchranářské úkony, včetně zdravotní sestry systému nebo zdravotnického záchranáře, základna v Ząbkowicích Śl. a pracoviště v Ziębicích 

 

Kontaktní osoba:

Łukasz Chudzikowski

+48 783 800 656

saruman@vp.pl